Oturum Aç

 Genel Bilgiler

​Analitik Kimya Yüksek Lisans Programında ilaç, çevre, biyoloji, kimya, gıda ve destek ürünleri gibi geniş bir yelpazede her türlü nitel ve nicel ölçümler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. İlaç etken maddesi ve safsızlıklarının tanımlanamsı ve ölçülmesi,  klinik araştırmalar için yeni ve hızlı ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi, biyokimyasal ölçümler için kit geliştirilmesi,  ilaç izleme (drug monitoring), farmakokinetik, sekonder metabolitlerin tayin ve özellikleri, analitik ölçümlerde metrolojik izlenebilirlik, kimyasal metroloji, analitik yöntem geliştirme sistematiği ve istatistik gibi alanlarda nitelikli, uygulamalı araştırma imkanları gerçekleştirilmektedir.
 
Önerilen bu program kapdamında, analitik ayırma teknikleri, örnek hazırlama, analitik yöntem geliştirme, metrolojik izlenebilirlik ve istatistik uygulamaları enstrümental tekniklerin kullanımı ve uygulamaları hakkında araştırmalar yapılmaktadır