Oturum Aç

 Misyon Vizyon

Misyon

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans programımızın misyonu, klinik eczacılık biliminin temel felsefesini benimsemiş, farmasötik bakımın gerektirdiği görevleri meslek icrasında uygulayan, mesleki ve bilimsel gelişmeleri takip ederek meslek uygulamasını güncel kanıta dayalı tıp uygulamaları çerçevesinde gerçekleştiren, bilimsel araştırmalar yapabilen klinik eczacılar yetiştirmektir.

Vizyon

Ülkemizde klinik eczacılık felsefesinin yerleşmesini sağlamak, tüm eczacının ve hastanın bulunduğu her alanda hasta odaklı eczacılık uygulamalarını yaygınlaştırmak, koruyucu sağlık ve tedavi hizmetlerinde kalite standartlarını sağlamak, katma değeri yüksek hizmetler, araştırmalar ve ürünler üreterek ülkemiz sağlık, bilim ve kültür mirasına katkıda bulunmak.