Oturum Aç

 Programın Katkısı

Programımızın öğrencilerimize yapacağı katkılar,

1.      Klinik eczacılık uygulamaları ile öğrencilerimizin, eczacılığın her alanında hasta odaklı hizmet verebilmelerini ve bilimsel araştırmaları başarı ile yürütmelerini sağlayacaktır.

2.      Rasyonel ilaç kullanımını sağlamak.

3.      Reçeteli ve reçetesiz ilaçların hastaya ulaştırılmasında ve kullanılmasında görev ve sorumluluk almak.

4.      İlaç kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler üretebilmek.

5.      Hata eğitimi ve hasta takibi yapmak.

6.      Koruyucu tıp uygulamalarını kullanarak erken tanı, teşhis ve doğru birime yönlendirme konusunda sorumluluk almak.

Programımızın yetiştirdiği bilim uzmanları ile ülkemize yapacağı katılar,

Ülkemizde 2012 yılında kabul edilen yasa ile klinik eczacılık uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu yasa eczacılıkta uzmanlık sınavı ile uzman klinik eczacılar yetiştirilmesi planlanmaktadır. Fakat ilgili alandaki akademisyen ve uzman sayısının azlığı uzman klinik eczacı yetiştirilmesi açısından eksiktir. Açılacak program ile meslek uzmanlarını eğitecek ve eczacılık biliminde araştırma yapabilme kabiliyetine sahip bilim insanları yetiştirilecektir.​