Oturum Aç

 Programın Aracı

Program ülkemizde klinik eczacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve dolayısıyla akılcı ilaç kullanımının sağlanması amacıyla nitelikli uzman eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eczacılığın tüm alanlarında (serbest eczane, hastane eczanesi, huzur evi, sağlık bakanlığı, sosyal güvenlik kurumu vb.) iyi eczacılık uygulamalarının ve hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

Bunun yanı sıra, ülkemizde henüz az sayıda olan klinik eczacılık akademisyenlerini yetiştirerek gerekli insan kaynağının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.​