Oturum Aç

 Genel Bilgi

Futbol günümüzde tüm Dünya'da en popüler spor branşıdır ve International Federation of Football Association'a (FIFA) göre 270 milyona yakın insan profesyonel ya da amatör olarak bu sporla uğraşmaktadır. Giderek artan toplumsal ilgi ve finansal kaynaklardaki artış, futbol sporununun popülaritesinin daha da artmasına ve bir oyun olmaktan ziyade bir küresel fenomen haline gelmesine yol açmıştır.

Yüksek mücadele gereksinimi nedeniyle sporcuların fizyolojik sınırlarını üst sınırda zorlamaları spor yaralanmaları sıklığını arttırmakta ve bu sporcuların tekrar sahaya dönüşlerini hızlandırmaya yönelik tedavileri gerekli kılmaktadır. Spor yaralanmaları ve tedavileri geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde çok hızlı bir gelişim kazanmıştır. Gelinen noktada sporcu yaralanmalarının tedavisinde; spora özel yaralanmalardan koruyucu programlar, yaralanmalar sonrası uygulanan konservatif ya da cerrahi tedaviler, spora dönüş süreci açısından bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemiz ve Dünya'da Futbol ve ilişkili yaralanmaların tedavisi; spor yaralanmalarının tedavisindeki gelişmeler, toplumsal ilgi ve finans kaynaklarındaki artışa paralel olarak daha hızlı gelişmektedir. Özellikle elit futbolcular için harcanan finansal kaynakların fazlalığı; sporcunun sakatlıklardan korunması, tedavilerinin ve sahaya dönüşlerini hızlandırma gerekliliği ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan spor yaralanmaları ve spor hekimliği perspektifinden daha ziyade Dünya'da ''Futbol Tıbbı'' olarak adlandırılan bir bilim dalı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Futbol tıbbı ya da hekimliği, gereğinde sporcunun ihtiyacı olan diğer tıp disiplinlerine ait bilgilerle donanmış bir sağlık personeli gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizde bu alanda bir eğitim verilememektedir ve ilgili program ülkemiz için bir ilk olacaktır. Eğitimde her zaman öncü görevlerini yerine getiren üniversitemiz, bünyesinde yetişmiş olan ve ülkemiz spor yaralanmalarında oldukça deneyimli akademik personeli ile bu alanda da öncü olacaktır.