Oturum Aç

 Araştırma Alanları

·    Afet Yönetimi İlkeleri

·    Temel Afet Bilinci ve Afetlere Hazır Toplum Oluşturma

·    Afet Acil Eylem Planlaması

·    Hasar ve İhtiyaçların Tespiti

·    Afet Yönetiminde İletişim Teknolojileri ve CBS Temelli Afet Veri Tabanı Oluşturma

·    Afet Risk Yönetimi

·    Tehlike ve Risk Analizi

·    Zarar Azaltma Planlaması

·    Afet Politikaları

·    İşletmeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi

·    Afet Tatbikat Yöntemleri

·    Acil Müdahale Ekipleri

·    Çevresel Tehlike Risk Yönetimi

·    Afet Psikolojisi

·    Terörizm ve Diğer İnsan Kaynaklı Afetler

·    Afet Hukuku

·    Göç ve Mülteci Sorunu

·    Afetler ve Çocuk

·    Afetler ve Kadın

·    Afet Lojistiği

·    Afet Tıbbı

·    Afetlerde Adli Tıp

·    Hastane Afet Planları