Oturum Aç

 Programın Katkısı

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda çeşitli nedenlerle gerçekleşen doğa ve insan kaynaklı olaylar afet boyutuna ulaşmakta buda maddi ve manevi büyük zararlara neden olmaktadır. Bu program ile;

  • Afetlere karşı hazır olma zarar azaltma ve müdahalede dünyada gelişen teknolojileri, sistemleri ve yönetim anlayışını öğrenmiş, iyi iletişim becerilerine sahip Afet Yönetimi konusunda uzman sorumlu uygulayıcı ve yöneticiler yetiştirilmesi,

  • Farklı disiplinlerle uyum içinde çalışarak disiplinler arası etkileşimin sağlanması,

  • Afet yönetiminde yeni modeller geliştirilmesi, uygun araştırma yöntemleri ile alana bilimsel katkı sağlanması hedeflenmiştir.

 

Yüksek Lisans mezunu afet yöneticileri, disiplinler arası işbirliğini sağlayarak kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek ve mesleklerinin bilimsel gelişimlerini afet yönetimi ile birleştirerek ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek afetlerde profesyonel bir meslek üyesi olarak sorumluluk üstleneceklerdir.