Oturum Aç

 Programın Katkısı

​Bu program Anatomide özelleşmiş alanlarda akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen anatomistler yetiştirir. Anatomi ’de bilim uzmanı mezunları, kendi mesleki alanına katkı sağladığı gibi sağlık ile ilgili okullarda lisans öğrencilerinin laboratuvar eğitimine, ön lisans öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimine katkı sağlayacak akademik beceriye ulaşırlar.​