Oturum Aç

 Genel Bilgi

Program üç aşamalı olarak düzenlenmiştir:

İlk aşamada; tiroit ve endokrin organların fizyolojisi, biyokimyası, anatomisi, metabolizması ve histopatolojisi incelenecektir. İkinci aşama bu organların hastalıkları hakkında temel bilgileri içerir; hastalıkların moleküler temeli, genetik, epigenetik faktörleri incelenecektir. Üçüncü aşamada klinik bilgiere yer verilecektir; hastalıkların semptomları, tanı testleri ve tedavi yöntemleri (hem medikal, hem cerrahi) incelenecektir.