Oturum Aç

 Programın Amacı

Bu program farklı bilim dallarından biraraya gelen akademisyenlerce multidisipliner bir bilimsel alt yapı oluşturularak üç temel amacı hayata geçirmeyi öngörmektedir:

1.Tiroit hastalıkları başta olmak üzere endokrin sistem hastalıklarının nedenlerinin, oluşum mekanizmalarının, güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının ortaya konulması.

2.Endokrin hastalıkları konularına ilgi duyan ve verdiğimiz eğitimle donanımlı hale gelecek yeni bilim insanlarının yetiştirilerek bu konuda ülkemizdeki nitelikli akademisyen sayısının arttırılması.

3.Güvenilir tanısal yöntemleri ya da kesin tedavileri olmayan/bilinmeyen hastalık süreçlerinde yeni tanısal, tedavisel yaklaşımların, yöntemlerin, tekniklerin geliştirilmesi.