Oturum Aç

 Programın Katkısı

Önerilen program Türkiye'de ilktir. Bu programın hayata geçirilmesi durumunda üreteceği bilimsel çıktılar ve yetiştireceği nitelikli bilim insanları sayesinde ulusal ve uluslararası referans merkezlerinden biri haline gelmek hedeflenmektedir. Bu programda multidisipliner bir akademik kadro kurgulanarak; tıbbın üç ayağı olan; temel tıp bilimleri, dahili klinik bilimler ve cerrahi klinik bilimler biraraya getirilmiştir. Böylece hipotezden, laboratuvara; laboratuvardan kliniğe ve klinikten hasta insanlara ulaşan hızlı, etkin bir bilimsel çıktı süreci kurgulanmıştır.

Bu kurgu sayesinde tıp dışı branşlardan gelen yüksek lisans adaylarının klinik bilgilere ve hasta insanlara, tıp branşından gelen adayların ise temel tıp bilgilerine ve laboratuvarlara ilk elden/direkt ulaşması sağlanacaktır.