Oturum Aç

 Araştırma Alanları

​Ergoterapi Yüksek Lisans Programı araştırma alanları; ergoterapi ve ilgili alanlara özgü veri toplama, ölçme, değerlendirme, analiz etme ve planlamaya dair tüm yöntem ve esasları, psikososyal rehabilitasyonu, dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonunu sağlayan yöntemlerin planlanmasını ve uygulanmasını, toplum sağlığını koruyucu ve geliştirici yöntemlerin uygulanmasını, el ve üst ekstremite yaralanmalarından sonra rehabilitasyonu, rehabilitasyon teknolojilerinin geliştirilmesini ve tatbik edilmesini, ortopedik ortezlerin yapımını ve hasta eğitimini, ortopedik, nörolojik, pediatrik, geriatrik, romatolojik ve mesleki alanlarda ergoterapiyi, duyu-algı değerlendirmesini ve eğitimini, kognitif rehabilitasyonu, ergonomik prensiplerin geliştirilmesini ve tatbik edilmesini, çeşitli sanatsal aktivitelerin terapi amacıyla kullanılmasını ve uygun mimari yaklaşımlarla çevrenin hem sağlıklı hem de engelli bireyler için erişilebilir olmasını sağlamayı kapsamaktadır.​