Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Ergoterapi (uğraşı terapisi, "occupational therapy"), bireyin performansını onarmak, kuvvetlendirmek ve arttırmak, adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonların öğrenilmesini kolaylaştırmak, patolojiyi azaltmak veya düzeltmek ve sağlıklı olma durumunu teşvik etmek ve sürdürmek için bireyin seçilmiş aktivitelerine katılımını yönetme sanatı ve bilimidir. Kökenini psikiyatrik hastalardaki uygulamalardan alan ergoterapi bireyin fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal yönleriyle de ilgilenmektedir. Son yıllarda ülkemizde ergoterapi lisans eğitimine ilgi artmıştır. Bununla birlikte akademik kariyer ya​pmak isteyen ve ergoterapi bilim alanında gerekli olan öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi için ileriye dönük avantajlar sağlayabilmek adına Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde Ergoterapi Yüksek Lisans Programı başlatılmıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ergoterapi Bölümünde yer alan Ergoterapi, Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme ve Eğitimi, Duyu Bütünleme Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Hastanesi ve araştırma merkezi amfileri programa yönelik gerekli imkânları sunmaktadır.