Oturum Aç

 Programın Amacı

​Bu programın amacı, ergoterapi alanında kanıta dayalı bilimsel çalışma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriler kazanan, fonksiyonel performans, engelli ve toplum dışına itilmiş bütün dezavantajlı kişiler için literatüre ulaşabilen, yeni araştırma geliştirebilen, değişik profesyoneller ile birlikte çalışabilen, etkili iletişim ve araştırma becerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, özürlüye uygun ergoterapi aktiviteleri geliştirebilen, ergoterapi servislerinin organizasyonu ve profesyonel gelişme ilkelerini benimseyen özürlü kişiler​ için ulaşılabilir ve adapte olabilir çevrenin kolaylaştırılması ile ilgili bilgileri sentezleyebilen ve mesleki muhakeme yapabilen, toplumsal katılım için ulaşılabilirlik, insan hareketlerinin fonksiyonel analizi, yardımcı teknoloji, her yaştaki kişinin fonksiyonel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel oryantasyon ve araştırma üretebilen uzmanlar yetiştirmektir.