Oturum Aç

 Genel Bilgi

Programımız doğal kaynaklı ilaç olma potansiyeli taşıyan bileşiklerin bitkilerden veya diğer doğal kaynaklardan eldesi, tanınması, tayin edilmesi, aktivitelerinin belirlenmesi konularında lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Özellikle bitkilerden elde edilen sekonder metabolitler üzerine detaylı bilgilerin yer aldığı müfredatımızda fitofarmasi, fitoterapi ve analitik yöntemlerine  (UV- VIS absorpsiyon spektrometrisi, fluorimetri, NMR, kütle spektrometrisi) geniş yer verilmiştir. 

Programımız ülkemizin çok zengin bitki kaynağının değerlendirilmesini hedeflemektedir. Böylece yüksek lisans ve doktora derecesini alan mezunlarımız ilaç, bitkisel ilaçlar ve ürünler, gıda ve gıda takviyesi ve kozmetik endüstrisi için gerekli teorik ve pratik bilgiyle donanmış olarak kimya ve eczacılık endüstrisinde, araştırma merkezlerinde ve üniversitelerde yer alabileceklerdir.