Oturum Aç
  • ALES Geçerlilik Süresi

​Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği'nin" geçici 6. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur.

Söz Konusu Mahkeme kararı gereği, 27/09/2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir. 

Bilgilerinize sunulur.