Oturum Aç
  • Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge hazırlanmış olup; ilgili yönerge Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 19.09.2018 tarihli yazıyla bildirilmiştir. Yönergeye istinaden Tez önerisi/konusu kabul edilen Lisansüstü öğrencilerimiz, Tez Konularını  "Tez Otomasyon Sistemine"üye girişi yaparak "Tez Veri Giriş Formunu" doldurmaları gerekmektedir. 

Böylece hazırlanmakta olan tezlerden bilim dünyası haberdar edilmiş olacaktır."

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge" için tıklayınız.