Oturum Aç
  • Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Öğretim Başlamıştır

​Yeni Koronavirüs salgınına yönelik önlemler doğrultusunda YÖK tarafından yapılan basın açıklaması ile 23 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle Üniversitemizde uzaktan eğitim öğretim başlamıştır. Salgına yönelik önlemler doğrultusunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün almış olduğu uygulamalar aşağıdaki gibidir;

a) Lisansüstü programlarımıza kayıtlı ders aşamasındaki tüm öğrencilerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren teorik Lisansüstü dersleri uzaktan eğitimle yapılacaktır.

b) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarında yer alan  60 ıncı maddenin ikinci fıkrasına istinaden Lisansüstü programlarımızda (Tezli-Tezsiz- Doktora) Vize ve Final sınavları ödev olarak yapılacaktır.

c) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yapılacak Doktora Yeterlik, Seminer ve Tez Savunma sınavları Covid-19 salgınının gidişatına göre Üniversitemiz tarafından oluşturulacak ve ilan edilecek yeni takvime göre yapılacaktır.

d) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yapılacak olan Tez Önerisi ve Tez İzleme sunumları Covid-19 salgınının gidişatına göre Üniversitemiz tarafından oluşturulacak ve ilan edilecek yeni takvime göre yapılacaktır.

e) Yasal süreleri 2019-2020 Bahar Döneminde son bulacak öğrencilerin Tez savunma sınavları bu süre gözetilmeden Üniversitemiz tarafından oluşturulacak ve ilan edilecek yeni takvime göre yapılacaktır.