Oturum Aç

 Programın Katkısı

​​Hemşirelerin; eğitim araştırma, uygulama ve yönetim gibi profesyonel rol ve sorumluluklarına yönelik bilgi ve yetkinliğini arttırmanın yanı sıra araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarma becerilerini de artırarak mesleğin bilimsel gelişimine katkı sağlamak,

- Sağlığın korunması,sürdürülmesi ve geliştirilmesi ,sağlık bakım gereksinimi olduğunda ise bakım,tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen ve  mesleğin bilimsel gelişimine katkı sağlayan hemşireler yetiştirmek,
 - Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemi gittikçe artan AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacak, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerinde yer almak,
-Özellikle son yıllarda sayısı hızla artan hemşirelik lisans programlarının öğretim üyesi/öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır.​