Oturum Aç

 Araştırma Alanları

Doğal kaynaklardan ilaç keşfi

Bu çalışmalarda bitkilerden ve mikroorganizmalardan ekstreler elde edilmektedir. Daha sonra bu ekstreler farklı biyoaktivite deneylerinde test edilmektedir. Biyoaktivite gösteren ekstrelerden daha sonra saf aktif molekül izole edilmektedir ve bu moleküllerin yapıları ve özellikleri karakterize edilmektedir. 

 

Moleküler modelleme ve moleküler farmakoloji

Patofizyolojide önemli rol oynayan ve ilaçlarla etkilendiğinde hastalığın gidişatını engelleyen veya hastalığı tamamen ortadan kaldıran proteinlerin yapıları ve biyokimyasal/farmakolojik özellikleri incelenmektedir. İlaçlar için en uygun hedef olarak tespit edilen proteinlere karşı daha sonra bilgisayar-destekli ilaç keşif ve tasarım yöntemleri (sanal taramalar ve de novo dizayn prosedürleri) geliştirilmektedir. Bu yöntemlerle istenen aktiviteyi göstermesi öngörülen molekül yapıları sentez için önerilmektedir.

Moleküler farmakoloji çalışmaları sentezlenen moleküllerin proteinler, DNA, radikal/oksidanlar ve lipidler üzerindeki etkilerini farklı biyoaktivite deneyleri (proteine/DNA'ya bağlanma gücü, reseptör aktivasyon/inhibisyon deneyleri, enzim aktivasyon/inhibisyon deneyleri, antioksidan/antiradikal deneyleri, vb.) ile incelemektedir.

 

Biyoanalitik tarama yöntemleri

Biyolojik numunelerde araştırdığımız moleküllerin ve metabolitlerin miktar ve yapı tayınları yapılmaktadır. Bu analizlerle ilgili moleküllerin farmakokinetik incelemeleri yapılmakta ve farmakokinetik parametreleri belirlenmektedir. Böylelikle ilaç adayı moleküllerin güvenliliği, terapötik indeksi başta olmak üzere ilaç oalbilirliği ile ilgili ön bilgiler ortaya konmaktadır. Ayrıca, tüm bu çalışmalar için yeni yöntemler geliştirilecek olması biyoanalitik kimya bilimine de ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.