Oturum Aç

 Genel Bilgi

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de insan nüfusu çoğalmakta ve insan ömrü uzamaktadır. Buna karşın insanların yaşadığı ortamda çevre kirliliği artışı nedeniyle insan sağlığı kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin baskısı altında kalmaktadır. Öte yandan, küreselleşen dünyamızda tüberküloz, sıtma ve inflüenza gibi bulaşıcı hastalıkların sıkça görüldüğü, sosyal ve ekonomik sisteme zarar verdiği gözlenmektedir.​

İnsan ömrünün uzaması ve ilerleyen yaş ile birlikte farklı nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, vb) ve diğer hastalıkların (kanser, kardiyovasküler hastalıklar, vb.) insidansı artmaktadır.

eczacilik 1.jpg

Türkiye'nin Stratejik Vizyon 2023 planında sağlık alanı stratejik lokomotif sektör olarak bildirilmiştir. Ayrıca, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Sağlık ve İlaç Paneli sonuç raporunda bilgisayar destekli ilaç tasarımı (CADD, computer-aided drug design), hedeflendirilmiş mikro/nanopartikül sistemlerinin geliştirilmesi ve biyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi gibi hedeflerin yer aldığı görülmektedir. Fakat, Türkiye'de bu konular ile ilgili ArGe ve teknoloji geliştirmede uluslararası düzeyde uzman personel sayısının maalesef çok kısıtlı olduğu da bildirilmiştir.​

eczacilik 2.jpg

Açmış olduğumuz Multidisipliner İngilizce "Drug Discovery and Development" Tezli Yüksek Lisans Programı Türkiye'de bu konuda eğitimli ArGe insan gücü eksikliklerini gidermeyi hedeflemektedir. Programımız her öğrenciye zorunlu olarak yeni ilaç moleküllerin ruhsatlandırması, patent ve fikri mülkiyet ve reseptör/enzim farmakolojisi dersleri sunmaktadır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre daha sonra bilgisayar-destekli ilaç tasarım teknikleri, moleküler farmakoloji deneyleri, doğal kaynaklardan ilaç keşfi ve/veya biyoanalitik kimya yöntemleri ile ilgili seçmeli dersler alabilecekler ve tezini de bu konularda yazabileceklerdir.