Oturum Aç

 Genel Bilgi

2014 yılında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon alanıyla ilgili gelişmeler ve ilerlemeleri izlemek, yeni araştırmalar kurgulamak ve bilime yenilik katmak, bu alana olan ilgiyi artırmak ve bu alanda çalışan fizyoterapistlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan “Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon” doktora programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bir program olarak yer almıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanına özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirleyebilirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslararası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilirler.
Kardiyopulmoner rehabilitasyon doktora mezunları “Bilim Doktoru” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Mezunlar, sağlıklı kişilerde ve hastalıklarda, koruyucu amaçlı konu ile ilgili ihtiyacı belirleyerek yetkin ve etkili programlar oluşturup uygulayabilen toplum sağlığını geliştirebilen kişilerdir.​