Oturum Aç

 Mezunlarımız

sbe.jpg 

 

Hilal YILANCI
Ortodonti Doktora Programı
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Geleneksel Yüzey Pürüzlendirme Yöntemleri İle Dijital Olarak Kontrol Edilebilen Er:Yag Lazerin Mine Dokusu Üzerindeki Mekanik Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


1.png

Mert AKBAŞ

Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: İmplant Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

a.png

Berna BALCI

Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Estetik Abutmentların Döngüsel Yorulma Yüklemesi Sonrasında Kırılma Dayanımlarının Değerlendirilmesi

 

Ersin KARATAŞ

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Oksalat Dekarboksilaz Enziminin Rekombinant DNA Teknolojisi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu

111111111111.png

Çilem ERCAN

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: N-asetil Sisteinin Kolistin Nefrotoksisitesine Karşı Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

2222222222222.png

Fatma KAZDAL

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Alzheımer Tedavisine Yönelik, Metal Protein Bağı Zayıflatıcı Özellikli Bitki Ekstrelerinin Kan Beyin Bariyerini Aşabilen Nano Formülasyonlarının Hazırlanması

3333333.png

Hilal YANIK

Sinir Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Sıçanlarda Perinatal Dönemde Maruz Kalınan Müzik Türlerinin Davranış Üzerine Etkisi

444444444.png

Ameer Shani DAHHAN

Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: The Effect of Preoperative Invormotion On Anxiety Levels And Paın In Dental Implant Surqert Patıents

555555555.png

Ömer Faruk ŞARKBAY

Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Marka İmplant Frezleri İle Yapılan Osteotomilerde Kemikte Meydana Gelen Sıcaklık Değişimlerinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

66666666.png

Esin ASLAN

Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Ferulago Blancheana Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi

77777777777777.png

Nesibe Selma ÇETİN

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Nükleoproteinnine Karşı Oluşan Gecikmiş Tip Hipersensitivite Cevabının

Araştırılması

88888888888888.png

Burcu ÇABUK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Çocuk Yoğun Bakımdaki Refakatçi Annelerin Kaygı, Depresyon Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi.

99999999999.png

Gül TAŞ

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Değişik Enerji Seviyelerinde Diyod Lazer Uygulamasının Ekspanse Edilmiş Midpalatal Sutur Üzerindeki Etkilerinin Histomorfometrik Olarak İncelenmesi

000000000000000.png

Tuğçe AYDOĞAN

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Timokinon Tedavisinin Sporadik Alzheimer Modeli Oluşturulmuş Sıçan Beyin Dokusundaki Mikrorna Ve MRNA Ekspresyonu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

111111.png

Zekiye DİŞÇİ

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Rekombinant Yöntemlerle Sentetik Parathormon Üretimi

222222222222.png

Nebahat KOCA

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: İnfertilitenin Bireyin Yaşam Kalitesine Ve Benlik Saygısına Etkisi

 

aaaaaaaaaaa.png

Deniz ÇETİN

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Koroner Anjiografi Uygulanacak Hastaların İşlem Öncesinde Yaşadıkları Anksiyetenin Azaltılmasında Eğitimin Önemi

a1.png

Esra BÖLÜKBAŞI

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Yarık Tipine Sahip Dudak, Damak Yarıklı Hastalarda Üst Çene Genişletmesinin Oluşturduğu Stres Alanlarının Fem Analizi İle İncelenmesi

a2.png

Betül TORLAK

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Pürüzlendirme Yöntemlerinin Mine Renklenmesi Üzerine Etkisi

a3.png

Ufuk OK

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Braket Altında Oluşan Mikrosızıntının Dört Farklı Bonding TekniğindeTermal Siklus Ve Çiğneme Similatörü Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

a4.png

Erhan GÖRÜKMEZ

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Adezivlerin Kullanıldığı Ortodontik Bonding Sonrası Açığa Çıkan BİS-GMA'nın İn-Vivo Şartlarda Değerlendirilmesi

 

a5.png

Gülşah ÜNAL KUNDAKÇIOĞLU

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Lazerlerin Ortodontik Aparey Altındaki Antibakteriyel Etkilerinin Değerlendirilmesi

a6.png

Fatih TEMUÇİN

Ortodonti Doktora Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Farklı Bonding Adevizlerinin Thermal Siklus Sonrası Su Absorpsiyon Miktarına Bağlı Olarak Lazer Uygulmasında Yapısal Madde Kayıplarının İncelenmesi

a7.png

Büşra ÖZDEMİR

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: PRP'den Elde Edilen Lipid Fraksiyonunun Yara İyileşme Tedavisinde Etkisi ve İlişkili Genlerin mRNA Ekspresyon Profillerinin Değerlendirilmesi

a8.png

Nazlı ARLI

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Format Dehidrogenaz Enziminin Candida boidinii'den Moleküler Olarak Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu

a9.png

Arzu Burcu KARAKUŞ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Okul Çağındaki Pediatrik Nörolojik Hastaların Mobilite Seviyesinin Katılıma Etkisi

a10.png

Tuba MERTEKÇİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Vücut Kitle İndeksi'nin Postür ve Ağrı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

a11.png

Ceren BİLGE

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Adheziv Kapsülitli Hastalarda Ağrının Fonksiyonellik, Kinezyofobi, Uyku Kalitesi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

a12.png

Şüheda GÖZAYDINOĞLU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Diz Üstü Amputelerde Vücut İmajı Algısının ve Proteze Uyumun, Kognitif Performansa Etkisi

b1.png

Meltem KÜLEKÇİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Postmenopozal Kadınlarda Yorgunluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

​​ppp.png

Hicret TIRINK KAYACI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Laktasyon Dönemindeki Bayanlarda Görülen Boyun ve Bel Ağrılarının Seviyelerinin İncelenmesi

b3.png

Sibel KIRAN AYDIN

Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Salvıa Marashıca Bitkisinin Biyoaktif Bileşiklerinin Belirlenmesi

b4.png

Zuhal GÜLER ÇELİK

Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Sağlıklı Beslenmede Kullanılan Bazı Tohumların Sabit Yağlarının Mukayeseli Fitokimyasal Analizi

b5.png

Ecem SERİM

Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Papatya İçeren Kozmetik Ürünlerde Apigenin Tayini

b6.png

Tuğçe DUMAN

Sinir Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi ile oluşturulan Depresyon Modelinde 2 Boyutlu Elektroforez İle Tanıya Yönelik Proteinlerin Araştırılması

b7.png

Sevde HASANOĞLU

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

Programı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Prostat Kanseri Hastalıklarıda Kan ve İdrar Örneklerinde MikroRNA Düzeylerinin Karşılaştırılması

sevde.jpg

Hilal SAYIN VAROL

Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Dental İmplant Tedavisi Seçiminde Medyanın Etkisi

 

Beyza Servet GÖNCÜ

Biyoteknoloji Doktora Programı​

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Yarıyılı Mezunu

 

Tez Konusu: Sağlıklı, Hiperplazik ve Adenomatöz Paratiroit Dokularında Minör ve Majör Histokompatibilite Antijenlerinin Ekspresyon Miktarlarının Karşılaştırılması

11.jpg