Oturum Aç

 Programın Katkısı

​Programdan mezun olan protetik diş tedavisi doktorları, ağız-diş ve çene-yüz bölgesindeki kayıplar ve gelişim eksikliklerinin teşhisi, restoratif tedavi planlaması ve tedavinin gerçekleştirilmesi konularında yetkin olarak mezun olacaklardır. Ayrıca, dişhekimliğinde kullanılan restoratif materyallerin özellikleri ve endikasyonları, stomatognatolojik sistemin kinematik ve biyomekaniği, dijital diş hekimliği gibi alanlarda da teorik ve pratik bilgiye sahip olacaklar, bu konularda yapılan araştırma ve klinik çalışmalara katılım gösterecekler ve nihai olarak bütün bu süreç boyunca aldıkları eğitim-öğretim sayesinde toplum sağlığı ve dişhekimliği bilimine klinik ve akademik katkı sağlayacaklardır.  ​