Oturum Aç
​Misyon
Son yıllarda beyin araştırmaları konusunda çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşadığımız yüzyılın “Beyin yüzyılı” olarak adlandırıldığı bir dönemde, dünyada yapılan araştırmaları yakından takip ederek bu alanda ülkemizde de çalışmalar yapmaya başlayan bilim çevreleri uzman araştırıcılara ihtiyaç duyacaktır. Misyonumuz; sinirbilimin çeşitli alanlarına uzman araştırmacılar, akademisyenler ve profesyoneller kazandırmaktır.  Ayrıca, farklı bilim dallarındaki yaklaşımların ve bilgilerin aktarılması ile öğrencilere multidisipliner yaklaşım ve bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Akademik uzmanlaşmada ilk adım sayılabilecek olan yüksek lisans eğitimi sonrası öğrenciler biyolojik ve sağlık bilimlerindeki ilgili dallarda doktora çalışmalarına başvurma şansı elde edeceklerdir.

Vizyon
Sinirbilim alanında dünyadaki gelişmelere paralel olarak elde edilen teknik bilgi ve donanımları öğrencilerimize aktararak; bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel bulgu ve olayları derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyebilen ve bu alanda yeni adımlar atabilecek yeteneğe sahip araştırmacıların yetiştirmek istiyoruz. Program vizyonumuz; sinirbilim alanında uluslararası seviyede araştırma yapabilme yeteneğine sahip, üst seviyede teorik ve pratik bilgi ile donanmış nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.