Oturum Aç

 Araştırma Alanları

Yeni biyokimyasal belirteçlerin araştırılması ve kitlerin geliştirilmesi, 
- Hücre kültürü çalışmaları,
- Oksidatif sitres,
- DNA hasarı ve tamiri,
- Western blotting teknolojisi ile protein ekspresyonu araştırmaları, 
- PCR,
- Rekombinant DNA teknolojisi ile protein ve enzim üretimi ve saflaştırılması,
- Fitoterapotik etken maddelerin kanser hücreleri üzerine etkileri,
- İki yönlü PAGE ve agar jel elektroforez çalışmaları.​