Oturum Aç

 Programın Katkısı

​Bu program, biyokimyada genel ve özelleşmiş alanlarda teorik ve pratik bakımdan akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen biyokimyacılar yetiştirir. Doktora eğitim sürecinde ülkemizin bilimsel araştırma potansiyeline katkı sunan öğrenciler, bu eğitimi tamamladıklarında bilim insanı ve akademisyenler olarak yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel eğitim/araştırma kurumlarında, ya da ilişkili endüstri sektörlerinde istihdam edilmektedirler. Programın hedeflerinden biri de farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ortak bir tıbbi biyokimya temeli kazandırabilmektir. ​